stat og it

Annonse


Alarmerende IT-bruk i Staten

stat og itStaten bruker stadig mer penger på hver IT-bruker, samtidig som bruken av eksterne konsulenttjenester har økt i omfang. Det viser en rapport fra Statskonsult om Statsforvaltningens IT-kostnader fra 1994 til 1998, som i dag ble presentert på en pressekonferanse i Oslo.

– Det er et paradoks at det finnes nok penger til konsulentkjøp, men ikke til å lære opp eget personell, poengterer prosjektleder Torbjørn Karlsen.

Rapporten viser at det er et stort behov for å styrke IT-kompetansen . I dag settes små midler av til kompetanseutvikling, og Staten er generelt en dårlig arbeidssituasjon for IT-folk.

Dårlig planlegging
Det er bemerkelsesverdig at nesten en av to bedrifter totalt mangler en plan for sin virksomhet tilknyttet IT.

Annonse


I tillegg er det nesten ingen virksomheter som vil prioritere målinger og evalueringer av ITs effektivitet, produktivitet eller nytte. Hele 38 prosent av virksomhetene foretar ikke en kost-nytte-analyse ved IT-investeringer.

Dårlige ledere
Seniorrådgiver Kirsti Berg i Statskonsult, påpeker at lederne i Staten viser dårlig forståelse for utviklingen på IT-området, og nedprioriterer ofte videre kompetanseutvikling internt.

– Er det på tide å stille nye krav til statlige ledere, spør Statskonsult.

Rapporten er skrevet på bakgrunn av en spørreundersøkelse blant 208 statlige virksomheter, med til sammen 77.000 ansatte. Den gir et situasjonsbilde av statlige virksomheters IT-bruk, både med hensyn til utstyr og kommunikasjonsteknologi, Internett, kostnader og gevinster, organisering og kompetanse.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse