mp3-vignett

Annonse


Like fornøyd med MP3 som CD

mp3-vignett

– Bruk av utstyr har mye med kunnskap å gjøre. Når flere får kunnskap om CD-brenning, kan vi regne med at flere benytter denne muligheten, sier forsker Tore Wæthing på Norsk Gallup Institutt.

På en ordinær CD er det plass til rundt 200 låter i MP3-format.

Dyre spillere
Lav lagringskapasitet på MP3-spillere og uforholdsmessig høy pris, har utvilsomt bidratt til at mange ikke ser nytten av å kjøpe en slik spiller.

Annonse
Wæthing er avdelingsleder i Internett-avdelingen til Norsk Gallup. NRK Futurum har tatt initiativ til undersøkelsen, og deler av den ble først presentert i forbindelse med musikkens bransjetreff by:Larm i Bergen forrige helg. Den endelige rapporten foreligger ennå ikke.

MP3-bruk i Norge:

 • 580.000 nordmenn har lastet ned MP3-filer fra Internett
 • 84 prosent lagrer filene sine kun på PC-en og spiller dem bare der
 • Kun ti prosent av dem som har lastet ned har MP3-spiller
 • 77 prosent er menn
 • 22 prosent av musikken som ble lastet ned, hadde brukeren blitt kjent med gjennom Internett
 • 96 prosent betalte ikke for nedlastingen
 • Seks av ti er villige til å betale for nettmusikk i fremtiden
 • 52 prosent av brukerne er i aldersgruppen 13-29 år. 33 prosent av brukerne er i alderen 30-44 år

  Annonse


 • Annonse


  Annonse


  Annonse