IT-Fornebu

Annonse


FrP og Ap snur i døra

IT-FornebuDet var i dag nervøs stemning på Stortinget før dagens debatt om kunnskapssenteret på Fornebu. Nestleder i Næringskomiteen, Øystein Hedstrøm (FrP), fortalte som første taler at Ap og FrP, endrer sitt forslag om at SIVA skal ivareta Statens interesser påFornebu. I stedet skal Stortinget sende forslaget til Regjeringen som et oversendelsesforsalg.

– Et ynkelig magaplask, var SVs Kristin Halvorsens kommentar.

Kompromiss
Dette innebærer at stortingsflertallet ikke vil trumfe gjennom Næringskomiteens innstilling, og det er dermed lite trolig at statsminister Kjell Magne Bondevik stiller kabinettspørsmål i dag.

Men både Torstein Rudihagen (Ap) og Øystein Hedstrøm stod fast ved at SIVA bør ha en aktiv rolle på IT Fornebu.

Flere av talerne stilte syrlige spørsmål ved om hvordan Ap og FrP plutselig har gjenvunnet tilliten til næringsminister Lars Sponheim.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse