Bondevik, Kjell Magne

Annonse


Bondevik ikke felt på IT-Fornebu

Bondevik, Kjell Magne

Frontene i dagens debatt om IT-senteret på Fornebu ble som ventet sterke, men saksordfører Øystein Hedstrøm (FrP), tok vekk mye av spenningen i sin åpningstale. Han kunne da opplyse at FrP og Ap ikke så det som nødvendig, at innstillingen skal inneholde bestemmelser som sier at SIVA skal ivareta Statens rolle på IT-senteret.

Det er derfor lite trolig at statsminister Kjell Magne Bondevik stiller kabinettspørsmål på denne saken. Næringsminister Lars Sponheim skal ha satt hardt mot hardt i denne saken og truet med avgang, dersom innstillingen ble vedtatt.

I stedet for å være en del av innstillingen blir punktet om SIVA omgjort til et såkalt oversendelsesforsalg.

Annonse
– SIVA skal ha en aktiv rolle
Saksordfører Hedstrøm understreket at SIVA bør ha en aktiv roll på Fornebu. Han avviste imidlertid at Ap og FrP hadde drevet stortingsregjereri ved å instruere næringsministeren

-Stortinget og Regjeringen ble tidlig enige om at Stortinget skulle bestemme hvem som skulle få oppdraget, sa Hedstrøm.

Kristin Halvorsen var i sin replikk til Hedstrøm syrlig og skarp i sine ordlag.
– Denne omgjøringen er et mageplask fra Hedstrøm. Mener ikke stortingsflertallet det som står i innstillingen, spurte Halvorsen. Hun stilte spørsmål ved om de ville legge på ytterligere føringer på et senere tidspunkt.

Sponheim uansett parkert
Ansgar Gabrielsen (H) mente at Sponheim og regjeringen uansett er parkert i denne saken.

– SIVA er et sidespor for regjering. Saken gjelder at Regjeringen aksepterer å gjennomføre et prosjekt de er uenige i, mente Gabrielsen.

Gabrielsen mente at hele prosessen rundt IT-senteret har vært et narrespill, der utfallet var bestemt på forhånd.
– Dersom den opprinnelige innstillingen var blitt vedtatt ville det satt det politiske system i fare.

Selv om stortingsflertallet gikk i vekk punktet om SIVA, er likefullt innstillingen fra Næringskomitéen et nederlag.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse