Sommerlund (bekymret)

Annonse


Feige IT-politikere

Sommerlund (bekymret)

Mulig det er nødvendig av Ap og FrP å instruere regjeringen i denne saken. Vi har alle vært vitne til næringsminister Sponheims evner til å tolke politiske vedtak til sin fordel.

Men la det være sagt med en gang: ITavisen støtter, og har hele tiden støttet, opprettelsen av et IT- og kunnskapssenter på Fornebu. Og ITavisen tror av IT Fornebu Technoport har større visjoner enn Nettverk Fornebu, selv om førstnevnte har hatt et uheldig stort fokus også på boligbygging.

Vi mener uansett et IT-senter på Fornebu kan bidra til å øke farten på norske IT-bedrifter og på norsk IT-forskning.

Annonse
Og selv om det er en klisjé, er det likefullt en sannhet: Norge må satse på et kunnskapsorientert næringsliv. Vi kan aldri bli et lavkost industriland, selv om fisk og jordbruk fortsatt vil være viktige drivkrefter i grenseskiktet opp mot den voksende bioteknologinæringen.

Man må ha lov til å mene hva man vil i debatten om et IT-senter plassert like i nærhet av hovedstaden. Motstanderne mener det er ironisk å samle alt i en klump, når informasjonsteknologien nettopp muliggjør distribuert arbeid. Likevel må det være hevet over en hver tvil at IT-debatten i Norge neppe hadde hatt samme styrke dersom ikke visjonen om et IT-senter hadde dukket opp.

For seks år siden satt undertegnede sammen med en gjeng Internett-entusiaster på Universitetet i Oslo og lurte på hvordan vi skulle klare å få budskapet om World Wide Web (verdensveven) ut til folket. Vi slapp å lure lenge.

Motstanderne av IT-senteret på Fornebu skal ha ros for å ha påvirket visjonene: Det var ingen opprinnelige planer om ringvirkninger for distriktene. Nå har regionale IT-sentre dukket opp som paddehatter . både i form av bevisst samarbeid med Fornebu-interessentene eller som en irritert reaksjon på IT-sentraliseringen i hovedstaden.

Problemet har mer vært politikerne, enten de har vært i posisjon eller i opposisjon. Hvorfor stod man ikke klare og startet utviklingen av Fornebu dagen etter at flyplassen ble lagt ned? Det var neppe en stor overraskelse at flyene sluttet å ta av?

Istedet har politikerne sloss om hva, og hvem som skal få gjøre hva, og ikke minst: Hvem skal lede dem som skal får gjøre hva. Nå har Stortinget, med Ap og FrPs flertall bestemt at SIVA skal være statens . kontrollør. på Fornebu.

Men hvis det samme flertallet er så misfornøyde med regjeringens arbeid i IT-sentersaken, hvorfor går de ikke inn og tar makten selv for å realisere sine vedtak?

I stedet sitter Lars Sponheim som igjen som en trassig unge i stramme barnehageseler . han vil gå andre veier, men får ikke lov. Men kan de andre barna (Kjell, Torstein og Øystein) styre bedre? Og kanske enda viktigere: Er de modige nok til å gjøre jobben selv?

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse