Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NetHouse vil på børs

NetHouse ønsker å bli notert på SMB-listen på Oslo Børs i løpet av andre kvartal i år.

Årsaken er at selskapet ønsker samarbeide med mer profesjonelle og langsiktige kapitalressurser, som kan bidra til finansieringen av selskapets ambisiøse vekstplaner, både nasjonalt og internasjonalt.

Ut i Europa
NetHouse har som mål å bli ett av Europas fremste drifts- og utviklingssentra for morgendagens løsninger på e-commerce.

Gjennom selskapene eBud og SmartShopper mener selskapet at de har utviklet den teknologiske plattform som gjør denne lederrollen mulig.

NetHouse vil foreta en emisjon på mellom 100 og125 millioner i forbindelse med børsnoteringen. Emisjonen skjer i regi av DNB Markets.

Selskapet arbeider samtidig for å bli notert på en utenlandsk børs, og holder muligheten oppe for at dette skjer i år.