Annonse


NetHouse vil på børs

Årsaken er at selskapet ønsker samarbeide med mer profesjonelle og langsiktige kapitalressurser, som kan bidra til finansieringen av selskapets ambisiøse vekstplaner, både nasjonalt og internasjonalt.

Ut i Europa
NetHouse har som mål å bli ett av Europas fremste drifts- og utviklingssentra for morgendagens løsninger på e-commerce.

Gjennom selskapene eBud og SmartShopper mener selskapet at de har utviklet den teknologiske plattform som gjør denne lederrollen mulig.

NetHouse vil foreta en emisjon på mellom 100 og125 millioner i forbindelse med børsnoteringen. Emisjonen skjer i regi av DNB Markets.

Selskapet arbeider samtidig for å bli notert på en utenlandsk børs, og holder muligheten oppe for at dette skjer i år.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse