Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Stadig fler bruker nettaviser

– Aviser på Internett gir ungdommen vanen å lese aviser, og gjør at de også kjøper avisen på papir dagen etter. NRK hevder at nettaviser ikke skader opplagstallene på papiraviser.

nettaviser

For fem år siden var det populært å hevde at papiraviser var dinosaurer som ville dø ut. Leserne skulle selv sanke sine nyheter, enten selv, eller ved hjelp av såkalte ”intelligente agenter”, som skulle lage en avis på grunnlag av lesernes tidlige valg.

Agenter
Så langt har papiravisene holdt brukbart stand i Norge. Flere av de store mediekonsernene satser like fullt store ressurser på å være i forkant når nettet tar av som nyhetskanal. Internett har også blitt en mulighet for nye aktører til å etablere seg i mediebildet, uten større kostnader.

– Internettavisene kan gi økte opplag for papirutgavene, heter det hos TV2.

Forsvinner ikke
– Internettavisen trekker til seg nye, unge lesere som vanligvis ikke leser aviser, og det fører igjen til at disse også kjøper papirutgavene. Det er altså lite som skulle tilsi at papiravisene vil forsvinne i overskuelig fremtid, mener medieforsker i Norsk Gallup, Knut-Arne Futsæther.

Følger utviklingen nøye
Institutt for journalistikk melder at det er over 100 nettaviser i Norge. Både Schibsted, Orkla og A-pressa bruker store ressurser i utviklingen av nye medier. De ønsker å delta når de digitale mediene virkelig tar av.