Annonse


Russ via nettet

Elevene kan sitte hvor som helst i verden. Alt arbeid foregår direkte på nettstedet, alle henvendelser til Privatgymnas skal være besvart senest i løpet av to timer, og alle innsendingsoppgavene blir rettet innen 24 timer, skriver Stavanger Aftenblad.

PC-en blir på en måte elevens klasserom.

Seks fag
Elevene ved nettgymnaset følger undervisningen som gis på Internett og melder seg opp til privatisteksamen ved nærmeste eksamensskole.

De fagene som tilbys fra høsten er norsk, matematikk, engelsk, naturfag, nyere historie og samfunnslære.

Annonse
Enestående?
– Vi lager et nettgymnas som er interaktivt og dynamisk. All undervisning, kommunikasjon og alt arbeid med oppgaver skjer på nettet, sier adm. direktør i Nordisk Undervisning AS, Torgeir Høien til Stavanger Aftenblad..

Så vidt han vet, finnes det i dag ikke noe tilbud som tilsvarer det nye nettgymnaset.

E-post
– Dette er noe helt annet enn elektronisk brevskole, der man bruker e-post i stedet for vanlig post og sender inn oppgavene elektronisk,

Nettgymnaset lanseres som den ellevte skolen, i form av et Internett-basert tilbud til dem som ønsker å skaffe seg studiekompetanse, men som av en eller annen grunn ikke ønsker å gå på en av de stedbundne skolene.

Nettlektorer
Elevene får sine egne nettlærere, som lager elektronisk kursmateriell ut fra læreplanene i de aktuelle fagene. Nettlærerne følger opp den enkelte elev gjennom hele skoleåret.

Undervisningen består av elektroniske leksjoner med linker, video-snutter, visuelle framstillinger, tester, selvrettingsoppgaver og innsendingsoppgaver.

Privatister
Aktuelle målgrupper er personer som bor i distriktene, folk som er i arbeid, eller de som har omsorgsoppgaver hjemme.

Andre som slik undervisning kan være aktuell for, er personer som bor i utlandet deler av året og andre som ønsker å utnytte den fleksibiliteten det gir å sette seg ned foran PC-en for å få undervisning, i stedet for å gå på en ordinær skole, skriver Stavanger Aftenblad.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse