Stento (logo)

Annonse


Stento fusjoner

Stento (logo)

SAIT et langt større enn Stento i omsetning, men Stento har bedre lønnsomhet

SAIT hadde i 1999 en omsetning på ca. 2,7 milliarder. Stento hadde en omsetning på 625 kroner. Stento hadde i 1999 et resultat før skatt på ca. 30 millioner kroner.
SAIT meldte om et underskudd i fjor på ca.160 millioner kroner, etter store restruktureringer. Året før var underskuddet på vel 50 millioner kroner.

Skjulte verdier
– Det er begge parters oppfatning at SAIT disponerer betydelige verdier som ikke synliggjøres i regnskapet. Det gjelder bl.a. eierandeler i andre selskaper, spesielt Debitel Holland og Debitel Belgium, heter det i en melding fra selskapene.

Annonse


Fusjonert får selskapene omkring 2.150 ansatte og en årlig omsetning på rundt 3,3 milliarder kroner.

90 prosent
Tilbudet til Stentos aksjonærer går ut i mars. Målet er å gjennomføre handelen i mai, dersom minst 90 prosent av aksjonærene aksepterer tilbudet.

Stento vil få styreformannsvervet og SAIT-RadioHolland stillingen som administrerende direktør i det fusjonerte selskapet de to første årene.

Selskapet skal børsnoteres både i Brüssel og Oslo. Hovedkontor vil bli lagt til Brüssel. Av selskapets forretningsområder vil to ha sitt hovedkontor i Oslo, to i Brüssel og ett i Hamburg.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse