Annonse


Ny eier av Fellesdata

EDB Business Partner har gitt et bud på to milliarder for hele selskapet. For at kjøpet skal gå i orden må 67 prosent av dagens eiere godta tilbudet. Navnet på det nye selskapet blir EDB Fellesdata.

Ole Trasti blir adm. dir. i det nye selskapet.

– Det har vært bred enighet om at det behøves en ny eierløsning for å utvikle Fellesdata videre, sier adm. direktør Ole Trasti i Fellesdata. Eierne i Fellesdata har vært opptatt av å finne en god strategisk løsning som sikrer selskapet en rolle som en ledende IT-leverandør og en fortsatt posisjonering blant de “beste” i bransjen.

Annonse


Låner fra eierne
Kjøpet av Fellesdata skal finansieres med et lån på 450 millioner fra Fellesdatas nåværende aksjonærer, samt banklån og egenfinansiering. Emisjoner for 1,2 milliarder er også planlagt. Telenor som største aksjonær vil garantere for inntil 720 millioner.

Tyngde i markedet
I EDB-konsernet er det EDB Teamco som har ansvaret for drift og outsourcing. Gjennom å samle Fellesdatas infrastruktur og driftsmiljø i dette selskapet, realiseres en av Nordens absolutt største enheter.

EDB Novit slås sammen med EDB Fellesdata, og samlet blir dette et programvarehus med ca 700 ansatte. EDB Fellesdata vil ha ansvaret for EDBs satsing mot bank/finansmarkedet nasjonalt og internasjonalt.

Ansetter flere
Det er ikke forutsatt at det skal foretas nedbemanning i noen av de tre selskapene, snarere er det et ønske om å ekspandere virksomheten, heter det i en melding fra Fellesdata.

3.000 ansatte
Med oppkjøpet av Fellesdata vil EDB-konsernet få en årsomsetning i inneværende år på rundt 5 milliarder kroner. IT-tjenester og programvare står for 90 prosent av dette.

Det nye konsernet vil få mer enn 3000 ansatte og være landsdekkende i Norge og med virksomhet i Europa og USA. Den samlede virksomheten vil etter dette bli blant de ledende nordiske IT-miljøene med fokus på IT-kompetanse, heter det i en melding fra EDB Business Partner.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse