Arnt Sommerlund

Annonse


Ascom skifter sjef

Arnt Sommerlund

Røsholm sa i januar opp sin stilling. I en melding fra selskapet heter det at han etter 8 års tjeneste i Ascom-systemet vil søke nye utfordringer utenfor selskapet.

Matthias Peter overtar 1. mars.

Han er “en gammel kjenning” i systemet. Matthias Peterhar 11 års erfaring i selskapet og var også med å grunnlegge Ascom Telecom Norway.

– Han har i de siste to årene skaffet seg nye erfaringer utenfor Ascom, som vil være viktige i hans nye oppgaver med å videreutvikle Ascom som en av de ledende IKT aktørene i Norge, heter det i meldingen fra selskapet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse