Joramo, Arne

Annonse


Telekunde til salgs

Joramo, Arne

De koster lite hver gang og folk lures til å tro at de dermed har oversikt over mobilforbruket. Irealiteten betaler du for hvert ringeminutt omlag tre ganger mer ved bruk av kontantkort enn ved vanlige abonnement.

I Internett-bransjen dreier mye seg i dag om å etablere kundebase. Selv kundebaser med høyst tvilsomt innhold verdsettes gjerne til tresifret millionbeløp. Mange av de nye serviceproviderene i mobilbransjen vil ventelig satse stort på nettopp det. Deres oppgave blir mer enn nettoperatørene å bundle mobil og Internett og å posisjonere seg på det mobile Internett (WAP).

Annonse


Da oppstår et dilemma. På den ene siden er kontantkort en effektiv metode til raskt å få omsetning. På den andre siden er oppbygging av kundebase det mest effektive for raskt å skape verdi og for å gjennomføre de kapitalemisjoner nye aktører gjerne må gjennom for å finansiere veksten.

Og kontantkortkundene er troløse. De shopper der det til enhver tid er billigst. Og selv uten nett er mobilbusiness en uhyre kapitalkrevende bransje. Vi minner om de milliardbeløp Telenor Mobil og NetCom betalte ut i forhandlerprovisjoner da kampen om kundene var som verst i 95-97.

Den nye digitale økonomien setter helt nye rammevilkår for aktørene. I mange år etter etableringen kan det mest fornuftige være å bygge kunderelasjoner og øse ut på markedsføring uten hensyn til bunnlinja. Slike Internett-selskaper finnes det tallrike eksempler på i dag. Når nyetablerte Internett-selskaper med skral substans og luftige visjoner plutselig prises til et tosifret antall milliarder kroner, er det mang en gammel lovmessighet som settes ut av spill.

 

Mange av landets skarpeste finanshjerner innrømmer åpent at dette forstår de ikke det kvekk av med unntak av at her må de være med på karusellen. Mot denne trenden står gamle statsmonopoler nylig privatisert, delprivatisert eller i ferd med å bli det. Her finnes det en traust langsiktighet i hele kulturen. Og her er det påkrevd med hundretalls av milliarder i investeringer for å være med i galoppen.

I krysningen av denne nye Internett-kulturen og den gamle televerkskulturen er det den fjerde store massebølgen innen IT – det mobile Internett – skal skapes. Markedet er enormt. Bundling av mobil og Internett er gull for de som lykkes i å utvikle store kundebaser i begge leirer. Men det er da mange vil støte mot den stadig voksende kontantkort-bølgen der eierskap til kundene er helt irrelevant.

Så lenge det var bare to nettoperatører som solgte mobile tjenester med omlag like priser var markedet enkelt å forstå. Når nå fire-sju tjenesteleverandører kommer på markedet med en lang rekke bundlingprodukter, alskens portaler og forhåpentligvis mange nye og spenstige tjenester, blir plutselig bransjen en helt annen. Vi tror det er den nye Internett-økonomien som vil sette dagsorden – med andre ord: Gode kundebaser er det som gir verdi.

Derfor tror vi ikke kontankort- og forhåndsbetaling uten bundet kunderelasjon vil komme til å dominere så sterkt som det har gjort i mobilverden så langt. Vi tror slett ikke sterke kunderelasjoner og kundelojalitet hører historien til, selv om vi får flere supermarkeder. De vakreste privatmarkedspakkene inneholder både Internett, mobil og mobilt Internett. Og de vakreste prisene er de som er mest mulig flate og forutsigbare pr. måned for et gitt knippe tjenester.

De peneste bedriftspakkene er de som inneholder en garantert tjenestekvalitet på høyt nivå for både mobile og faste tjenester. I et så dynamisk marked som vi ser i dag bør alle være forsiktige med langsiktige avtaler – det vil si avtaler som varer mer enn ett år. Og vit at navnet ditt har stor verdi når du gir fra deg personlige preferanser og profiler. Gjør det gjerne – du får bedre personifiserte tjenester slik, men forlang solid betaling. Personlig surfer og ringer jeg alene for over 30.000 kroner årlig og mange av Telecom Revys lesere er adskillig mer verdt.

Med andre ord: Gjør som i USA – selg deg dyrt som telekunde. Det vil snart bli mange som må betale for å få deg i basen sin.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse