Annonse


Museum banket næringsliv

Hittil er det bare en amerikansk TV-stasjon, Paxson Communications, som har tatt teknologien i bruk i tillegg til Folkemuseet, men FAST ligger i forhandlinger med flere mulige kjøpere i business to business-segmentet.

Bedre kvalitet
Blant annet forestiller selskapet seg at god videoteknologi vil være viktig for den videre utviklingen av e-handel. Dersom kunden ønsker å se varen og få den demonstrert vil det være avgjørende med god kvalitet på bildene.

Mange hevder at kvaliteten på eksisterende teknologi som for eksempel RealPlayer er for dårlig og dessuten også for vanskelig å bruke.

Java
Med FAST Video Transfer vil man laste ned spilleren og filmen omtrent samtidig slik at man ikke trenger å installere ny programvare på sin egen maskin.

Annonse
Man bestiller den filmen man vil ha og får spiller, film og avspilling med et eneste tastetrykk. FAST Video Transfer er en Java – applikasjon og kan dermed benyttes på flere plattformer enn PC.

Hittil kan Norsk Folkemuseum tilby 72 filmer fra sin samling av litt over hundre dokumentasjonsfilmer. Dermed er disse filmene for første gang gjort tilgjengelig for allmennheten.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse