Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Straff for SMS-kjøring

Påbud om håndfritt i bil trer i kraft 15. mars. Sender du tekstmelding fra en fastmontert telefon kan du likevel få bot.

Bluetooth - håndfri

Vegtrafikklovens paragraf 3 sier nemlig: «Enhver skal ferdes hensynsfullt og være aktpågivende og varsom så det ikke kan oppstå fare eller voldes skade og slik at annen trafikk ikke unødig blir hindret eller forstyrret.».

Se på veien
Selv om mobiltelefonen er forsvarlig fastmontert i henhold til forskrifte, kan det være et brudd på aktsomhetsbestemmelsen i paragraf 3 hvis en bilfører sender tekstmelding – og derved har blikket rettet mot mobiltelefonen i lengre tid – i stedet for mot veien.

I forskriftene om forbud mot førers bruk av håndholdt mobiltelefon under kjøring med motorvogn står det også: «Generelt kan det sies at redusert oppmerksomhet som resultat av bruk av mobiltelefon under kjøring kan innebære brudd på aktsomhetsregelen.

Stikkord: Mobil