Annonse


MeritaNordbanken synger Solo

Med en kundebase på 6,5 millioner privatpersoner og med verdens mest mobiltelefontette områder som hjemmemarked, har MeritaNordbanken satset stort på banktjenester via Internett og WAP.

Bank er naturlig på nett

– Banktjenester er et naturlig produkt på nettet fordi vi her ikke snakker om transport av en vare, men også fordi måten en tradisjonell bank er organisert på ikke kan utvikles videre, vil tilveksten for bankene komme gjennom de elektroniske tjenestene, sier Kurt Gustafsson. Gustafsson er First Vice President i MeritaNordbanken, med ansvar for den delen av tjenesteutviklingen som foregår ved bankens svenske hovedkontor.

Jeg treffer Kurt Gustafsson i MeritaNordbankens hovedkontor i Smålandsgatan i Stockholm. Her sitter drøyt 100 utviklere av nye tjenester basert på ny teknologi. Ved bankens hovedkontor i Helsingfors sitter ytterligere 100 personer som også har oppgaver innenfor utvikling av elektroniske tjenester.

Annonse
– Andelen av personer som jobber med utvikling av nye e-tjenester er raskt økende. Dette er også en helt ny funksjon innenfor bankarbeid – veldig annerledes enn måten tjenesteutvikling i banker ble drevet på for få år siden, sier Gustafsson.

Service og e-tjenester

Ifølge Gustafsson ligger utfordringen i å kombinere bankenes styrke innenfor service med e-tjenester. Dette vil skape tettere kunderelasjoner, sier han.

MeritaNordbanken bygger sine elektroniske tjenester rundt internettbanken og merkevaren; Solo. I tillegg til tradisjonelle banktjenester tilbyr Solo blant annet økonomisk rådgivning, en egen fondskole og økonominyheter og -artikler.

– Vi bygger på helheten med banktjenester og åpne sider. Førstesiden har et litt avisaktig preg, nettopp for å formidle tanken om åpne sider, sier Anders Tolander i MeritaNordbanken.

Personlig bank

Tolander mener at det som er viktig for kundene per i dag er sikre transaksjoner, sikker kommunikasjon og verdipapirsystemer. Han hevder også at neste skritt i utviklingen av internettbanker blir et enda mer personlig preg som kunden er med på å påvirke, både når det gjelder innhold og utforming.

Svensk, finsk og norsk?

Det snakkes mye finsk i korridorene ved MeritaNordbankens hovedkontor i Stockholm.

– Vi har svært god kontakt med våre finske kolleger, og har stort utbytte av samarbeidet. Jeg tror jeg kan si det så sterkt som at dette er en vellykket fusjon av et selskap med utspring i to nordiske land, og vi håper jo fortsatt at Norge skal bli en del av vår spennende utvikling, sier Kurt Gustafsson.

MeritaNordbanken har lagt inn et tilbud om å kjøpe samtlige aksjer i Christiania Bank og Kreditkasse for 44 norske kroner per aksje – kontant. Tilbudsperioden er nylig forlenget til fredag den 3. mars.

– Men etter det vi erfarer vil vi kanskje få problemer med å lansere en nettbank under navnet Solo i Norge – Solo er vel preget inn i den norske folkesjelen som noe helt annet enn bank, sier Kurt Gustafsson.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse