Annonse


M-handel over alt

– WAP betyr at man når flere brukere, til nye tider og på nye steder. Det gir rom for økt bruk og økt inntjening, sier Hans Jørgen Bentzen fra rådgivningsfirmaet Avenir.

-Fordelen er blant annet at man kan automatisere prosesser og dermed slippe unna den flaskehalsen telefonkøene kan utgjøre.

Operatørene vinner

Det ligger i sakens natur at dette også vil dreie seg om individrettet forretningsdrift, men foreløpig er tjenestetilbudet og applikasjonene forholdsvis begrenset, og det handler mer om ”pull” fra kundens side, enn ”push” fra tjenesteleverandørene. De som vinner på situasjonen uansett er teleoperatørene som får generert mer trafikk.

Annonse
Men dermed får man også en ny handelsvare som kan bli et utmerket forhandlingskort for tjenesteyterne når de skal forhandle frem avtaler med teleoperatørene.

Både Bentzen fra Avenir og Thorleif Nilsen Palmdal i HiQ sier at en tjenesteleverandør kan generere så mye teletrafikk at det vil være mulig å kreve en bit av denne kaka, eller forhandle seg frem til gunstige avtaler for egen bruk av nettverket.

Kundetilpassede tjenester

– Allerede med dagens teknologi kan man gi svært kundetilpassede tjenester, forteller Bentzen.

– Ta en bruker som benytter seg av tjenesten FINN, som allerede eksiterer på WAP. Vedkommende ser etter en leilighet og slår opp på en viss type, i et visst strøk til en gitt pris. Etter hvert vil FINN kunne samle data om denne kunden og gi vedkommende et tips neste gang det annonseres for den typen leiligheter vedkommende har sett etter.

– Etter hvert som den mobile Internett-teknologien utvikles videre, for eksempel gjennom GPRS (altså en form for teknologi som gjør at man alltid er tilkoblet Internett via mobilen, men bare betaler for den tiden man bruker) og telefonene vil kunne ta større mengder data, vil man kanskje også kunne gå over til å sende en løpende film fra angjeldende leilighet over mobiltelefonen til mottakeren, legger Nilsen til.

For finansmarkedet

På samme måten kan man ta WAP i bruk i finansmarkedet. Teknologien er velegnet for kjøp og salg av aksjer. Her kan man samle opplysninger om kjøperne slik at han eller hun ved en senere anledning får vite om de tilbudene han/hun er mest interessert i.

– En WAP-telefon er et utmerket middel for å følge opp aksjeporteføljen. Ved hjelp av smarte applikasjoner vil man kunne foreta kjøp og salg ved hjelp av allerede oppsatte parametre. Brukeren har naturligvis selv lagt inn den prisen han er interessert i og får beskjed når aksjene når den prisen han har satt enten det gjelder kjøp eller salg, forklarer Nilsen.

Han legger til at han tror tradisjonelt kjøp og salg egner seg best for Internett i ennå noen måneder.

De store kommer først

Foreløpig er det store selskaper som nok vil ha størst utbytte av WAP-teknologien mener de to rådgiverne. Det er de som kan nyttiggjøre seg en kanal som når et bredt publikum best. I SMB-markedet er det i første omgang mer aktuelt med bedrifdtsinterne løsninger som for eksempel Intranett.

Det betyr at det ikke kun er høyteknologibedriftene eller finansmarkedet som vil kunne ha nytte av den allerede nå.

Transport- og samferdselssektorene vil kunne drive langt mer effektivt fordi styringen av bilene, for eksempel for et spedisjonsfirma vil kunne bli mer effektiv. I praksis vil det si at man ved hjelp av WAP kan redusere antall tomkjøringer betydelig.

En håndverkerbedrift som en rørlegger vil også kunne ha nytte av teknologien fordi den gir muligheter for raskere fakturering og dermed også bedre likviditet fordi pengene vil komme inn kjappere.

Som lommebok

Både Nilsen Palmdal og Berntzen er enige i at det ligger en god mulighet for detaljhandelen om de skulle ønske å ta WAP-teknologien i bruk.

Telefonen kan rett og slett brukes som en elektronisk lommebok, ved at den også inneholder en kobling enten mot et betalingskort eller en bankkonto, en kredittkonto eller en operatørkonto.

Her vil for eksempel både dagligvarebutikker og en budtjeneste kunne ha nytte av teknologien.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse