Annonse


7110 mot NetCom WAP

Valg i menyen foretas ved å bruke rulleknappen.

Innstilling: Verdi:
Hjemmeside http://wap.netcom.no/
  NB! Adressen ovenfor må skrives inn nøyaktig som vist. Spesialtegn finner du ved å trykke på telefonens stjernetast (*) og bla med rulleknappen.
Tilkoplingstype kontinuerlig
Tilkoplingssikkerhet av
Bærer data
Definere oppringt nr. +47 920 00 800
IP adresse 10.254.254.10
Godkjenningstype Normal
Dataanropstype ISDN
Datahastighet 9600
Brukernavn netcom
Passord netcom

Hurtigguide trinn for trinn:

 1. Gå inn i hovedmenyen, velg tjenester, deretter innstillinger.
 2. Tilkoplingsinnstillinger: Trykk “velg” og “sett 1”.
 3. Hjemmeside: Trykk “velg”, deretter skriver du inn http://wap.netcom.no/ trykk deretter OK.
 4. I neste skjermbilde velger du “tilkoplingstype”, deretter velger du “kontinuerlig”.
 5. I neste skjermbilde velger du “tilkoplingssikkerhet” og “av”.
 6. I neste skjermbilde velger du “bærer” og setter innstillingen til “data”.
 7. Velg “definere oppringt nr” i neste skjermbilde, skriv inn +47 920 00 800 trykk deretter OK.
 8. I neste skjermbilde velger du “IP adresse” og skriver inn 10.254.254.10 trykk deretter OK.
 9. Velg “godkjenningstype” og i neste skjermbilde. Sttes til “normal”.
 10. Velg “dataanropstype” og i neste skjermbilde. Settes til “isdn”.
 11. I neste skjermbilde velger du “datahastighet”. Settes til 9600.
 12. Velg “brukernavn” i neste skjermbilde. Brukernavn er netcom.
 13. I neste skjermbilde velger du “passord”. Passord er netcom.
 14. Trykk tilbake et antall ganger for å komme ut av menyen.

kilde: www.netcom.no

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse