E-handel (tegning)

Annonse


12 prosent driver ehandel

E-handel (tegning)

Dette framgår av Norsk Gallups Interbusiness-undersøkelse for fjerde kvartal 1999. Undersøkelsen omfatter norske bedrifter med mer enn fem ansatte.

– Et sted mellom 4.000 og 5.000 av de vel 37.000 norske bedriftene i denne størrelsen drev salg på internettet da dataene ble samlet inn, sier prosjektleder Svein Thalberg i Norsk Gallup til Telecom Revy.

Blant dem som har tatt internett aktivt i bruk som salgskanal, hadde mer enn halvparten andre bedrifter, eller det såkalte business-to-business-markedet, som hovedfokus.

Annonse


Hver fjerde ehandelsløsning henvendte seg primært til forbrukermarkedet, ifølge forskeren.

Mangler statistikk
Ingen av analytikerne Telecom Revy kontaktet ville anslå noen tall for størrelsen på det norske ehandelsmarkedet i fjor. Heller ikke Stortingsmelding nr. 41, om elektronisk handel, gjør dette.

IDC har tidligere anslått overfor Telecom Revy at verdien av det elektroniske forbrukermarkedet til i overkant av fem milliarder kroner.

Fra USA
– Det finnes ikke noen god, norsk statistikk på området. Det vanligste er å overføre tall fra andre land, og da særlig fra USA; sier professor Leif B. Methlie ved Norges Handelshøyskole.

På oppdrag fra Næringsdepartementet planlegger en forskergruppen ved NHH i disse dager en kartlegging av det elektroniske markedet i Norge. Resultatet skal inngå i en større OECD-undersøkelse der blant annet Canada, Korea og åtte andre europeiske land deltar.

Dobling i 2000
Om oppslutningen om elektronisk handel ikke er noe særlig å skryte av, foreløpig, ble situasjonen likevel klart forbedret i løpet av fjoråret.

Om vi sammenlignet med en tilsvarende undersøkelse Norsk Gallup utførte på begynnelsen på fjoråret, så framgår det at tallet på elektroniske handelsløsninger ble doblet i løpet av fjoråret, sier Norsk Gallups Thalberg.

Også i år ligger det an til en dobling av antall norske bedrifter som selger sine varer og tjenester på nettet, ifølge forskeren.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse