Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Store mørketall i datakrim

Økokrim mener datakriminaliteten i Norge er i sterk vekst. Seks ganger så mange saker ble registrert i forhold til fjoråret. Men de virkelige tallene kjenner Økokrim ikke.

Deskill

– Mørketallene er betydelige, sier assisterende Økokrim-sjef Einar Høgetveit til Aftenposten.

Økokrim har gitt ut sin årsrapport. Den viser at de har mottatt færre anmeldelser for økonomisk kriminalitet, hvitvasking av penger, og miljøkriminalitet. Men antallet saker med tilknytning til datakriminalistet er seksdoblet.

Økokrim registrerte 70 datakrimsaker i 1999 mot 12 året før.

Forventet
– Datakriminalitet er i en rivende utvikling. Disse lovbruddene skjer stadig vekk. Det er nærmest umulig å ha noe formening om omfanget, sier Høgetveit, og legger til at veksten innen informasjons- og kommunikasjonsteknologi-kriminalitet er bekymringsfull, men ikke uventet.

Sporing
Datakrim er ofte vanskelig å etterforske. Særlig innen økonomisk kriminalitet er Internett en utfordring. I løpet av få sekunder kan transaksjoner bli foretatt, og sporene kan peke i alle verdens retninger.

Men datakriminalitet er en såpass nytt at lovverket ikke har fulgt med.

– Det er reelt sett uenighet om hva som skal straffelegges. Dette problemet oppstår fordi strafferetten ikke har fulgt med i utviklingen. Teknikken går mye raskere, sier Høgetveit til Aftenposten.