Annonse


Opsjonsskatten forsvinner

Ansatte som får opsjoner i arbeidsforhold skal ikke lenger beskattes før gevinst realiseres. Beløpsgrensen i dagens regler foreslås også fjernet, skriver Dagens Næringsliv.

Lokker arbeidskraft
Særlig talsmenn for IT-bedrifter og andre “nye” næringer har fremhevet det som et konkurransehandikap at aksjeopsjoner ikke kan brukes i samme grad som i andre land for å tiltrekke/holde på kompetent arbeidskraft.

Høyner
Siden 1996 har fordel ved aksjeopsjoner i arbeidsforhold vært lønnsbeskattet ved tildelingen – etter bestemte regler. De første årene var bare bagatellmessige beløp unntatt. I 1999 foreslo regjerningen unntak for beløp under 300.000 kroner, Stortinget hevet beløpsgrensen til 600.000.

Ifølge Dagens Næringsliv vil regjeringen også fjerne dagens beløpsgrense på 600.000 i opsjonsskattereglene.

Annonse
Høyre signaliserer allerede støtte til det forslaget om regellempinger fra regjeringen.

– Et skritt i riktig retning, sier skattetalsmann Børge Brende til Dagens Næringsliv.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse