Kabelsurfer

Annonse


Ensomme nettbrukere

Kabelsurfer

Undersøkelsen støtter delvis en tidligere undersøkelse, som konkluderte med at jo mer folk brukte nettet, jo mer deprimerte blir de.

I moderne yrker tar mange med seg jobben hjem uten å trappe ned antall timer på arbeidsplassen. Noen forskere er bekymret over utviklingen.

Ingen følelser
– Jo flere timer folk bruker på nettet, desto mindre tid bruker de på mennesker, sier lederen for studiet på Stanford University Norman Nie, ifølge New York Times.

Annonse
Han hevder videre at Internett skaper en bred bølge av sosial isolasjon i USA.

Studiet underbygger en tidligere undersøkelse fra Carnegie Mellon University som viste at jo flere timer folk surfer på nett, jo mer ensomme og deprimerte var de.

Blandede følelser
Ikke overraskende er mange nettfolk sterkt kritiske til undersøkelsen.

– Dette er ikke et nullsum spill. Folks sosiale nettverk består ikke bare av de man ser ansikt til ansikt. Faktisk har sosiale nettverk bare økt på grunn av nye medier siden trykte presse og telefon, sier forfatteren av Virtual Community, Howard Rheingold til New York Times.

Mindre TV
Lenge er TV kritisert for å være et passivt og isolerende medie. Interessant nok viser studien at mer en halvparten av surferne reduserte sin omgang med dette enveismediet. Positive effekter om dette, eller det at folk bruker mye tid på nett til epost, sier studien lite om.

En del av innholdet på nettet kan neppe sies å være spesielt isolerende. Både fysiske forhold, og ekteskap, er grunnlagt via nettet. Noe Spray og SOLs suksess med ”nettvenn” og Sprays ”Date” viser.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse