E-handel (tegning)

Annonse


”E-mat” for 20 millarder

E-handel (tegning)

Dagligvarebransjens ehandelssatsning er en bekreftelse på at omsetningen i det såkalte business-to-business-markedet i dag er mange ganger så stor som markedet for elektronisk handel ut til forbruker.

De fire dominerende aktørene i norsk dagligvarebransje; Hakon-gruppen, Forbrukersamvirket – NKL, Rema 1000 og Joh. Johannson AS gikk allerede i 1997 sammen om å innføre den felles elektronisk løsningen DEDIP II mot sine leverandører. Allerede året etter gav satsningen resultater.

Avløses av Dagfinn
Et 60-tall av de største vareleverandørene til dagligvarebransjen benytter seg nå av denne løsningen. Nå i vår innføres internettløsningen Dagfinn.

Annonse


Dermed håper de fire største aktørene i dagligvarebransjen å få med storparten av de 400 mindre leverandørene som står utenfor dagens ehandelsløsning.

Leverandører
En overveiende del av varebestillingene skjer nå elektronisk. Tallet varierer fra kjede til kjede. I Rema 1000 snakker vi om 60 prosent av salgsverdien inn til grossist, får Telecom Revy opplyst.

I Hakon-gruppen dreier det seg om 80 prosent, ifølge IT-ansvarlig Terje Bjørnstadjordet i ICA AB (Hakon-gruppen). Både i NKL og Joh. Johannsen anslås andelen til å ligge rundt 70 prosent.

E-marked til 20 mrd.
Den eksakte størrelsen på det elektroniske dagligvaremarkedet her i landet er vanskelig å fastslå. Samlet verdi av varestrømmen ut fra grossist utgjorde vel 40 milliarder kroner i fjor.

Trekker vi fra kostnader og avanse, marginer ingen av de impliserte vil snakke høyt om, utgjør den samlede verdien av de varene som bestilles elektronisk til grossist, sannsynligvis et sted mellom 20 og 25 milliarder kroner.

Ferskvarer
Den reelle verdien av det elektroniske dagligvaremarkedet er trolig betydelig høyere, anslår bransjefolk Telecom Revy har snakket med. Mange butikker bestiller ferskvarer som melk, kjøtt, brød og fisk direkte fra leverandør. En stor del av disse bestillingene skjer også elektronisk.

Ikke alle er enig i dette forsøket på å fastlegge verdien i det elektroniske dagligvaremarkedet:

– Tallene virker overraskende høye, sa Anders Hellebust da Telecom Revy fortalte at 60 – 80 prosent av bestillingene i dagligvarehandelen nå skjer elektronisk. Hellebust var redaktør av boken ”eHandel” som kom ut på Cappelen i fjor sommer. Her er det ikke gjort noe forsøk på å fastsette verdien av det norske ehandelsmarkedet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse