Annonse


Regn med netteksamen

Hensikten er blant annet å endre innføringskurset i matematikk og tilpasse det til kunnskapsnivået studentene har når de kommer fra videregående, opplyser førstekonsulent Helge Galdal ved Matematisk Institutt til universitetesavisa Uniforum.

Redd for fusk
Innføringskurset skal omstruktureres og meningen er at studentene skal kunne avlegge flere deleksamener hvert semester. Foreløpig holder UiO på å utrede de juridiske sidene ved slike deleksamener via nettet. Spørsmålet omkring datasikring vil også bli avgjørende.

Prosjekt
Galdal opplyser videre at Matematisk Institutt allerede har en viss erfaring med tekniske løsninger for matematikkoppgaver på nettet.
Han forteller også at universitetspedagogene og studiekvalitetsgruppa er villige til å tre støttende til. Studiekvalitetsgruppa har også bevilget Matematisk Institutt 75.000 kroner til prosjektet.

Instituttet venter nå svar på søknaden om omstillingspenger for 2000, slik at endringene av studieopplegget kan gjennomføres.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse