Foto: Jørgen berner Ross

Annonse


Sense surfer lavest

Foto: Jørgen berner Ross

Kunder i Sense vil etter 1. mars ha muligheten til å surfe hele døgnet for 13 øre per minutt. Dette tilsvarer 40 prosent rabatt i forhold til Telenor, heter det i en melding fra selskapet.

Operatørvalg
For å dra nytte av de lave takstene er det nødvendig å slå operatørkode 1544 før en surfer. Da blir Sense brukt som teleoperatør.

– Det er en historisk sensasjon at en ny aktør kaprer så mange internettkunder på så kort tid. Sense har på fem måneder blitt Norges tredje største internettleverandør og selskapet tar nye markedsandeler for hver dag som går, sier adm. dir. Nadir Nalbant, som tilføyer at kundene belønnes med enda lavere taksterpå grunn av den store tilveksten .

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse