Annonse


Offensiv styrking av Telenor

Petter Pay og Heidi Kvernevik går ut av konsernleden, som er økt med seks medlemmer.

Telenor vil lage en organisasjon som er designet både for å holde på hjemmemarkedet, og kjempe til seg nye andeler ute.

– Vi står foran store utfordringer både i hjemmemarkedet og internasjonalt, og må gå offensivt til verks for å sikre våre kunder fortsatt tilgang til rimelige tele- og informasjonstjenester i verdensklasse, skape nye verdier for vår eier og vokse videre, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

Annonse
Den nye ledelsen er:
Konsernsjef: Tormod Hermansen

CFO (Chief Financial Officer): Torstein Moland

CTO (Chief Technical Officer): Ole Petter Håkonsen

Visekonsernsjef og leder for Internasjonalt senter: Terje Thon

Visekonsernsjef og leder for Telenor Norge: Jon Fredrik Baksaas

Visekonsernsjef og leder for Telenor Mobile Communication: Arve Johansen

Konserndirektør: Gun Bente Johansen

Konserndirektør og leder for Telenor Nett: Jan Edvard Thygesen

Konserndirektør og leder for Internett: Morten Lundal

Konserndirektør og leder for TV-distribusjon og Satellitt: Stig Eide Sivertsen

Konserndirektør og leder for Service og Installasjon: Jan Kåre Pedersen

Konserndirektør og leder for Media og Katalog: Peter Darpö


– Vi har behov for et mer samlet grep om hjemmemarkedet og kundene der. Derfor viderefører vi Norgesledelsen, men i mer formelle former. Samtidig vil vi fortsatt satse offensivt og sterkt internasjonalt og oppretter et internasjonalt senter, heter det i en melding fra Telenor og Hermansen.

– Med utsiktene for en snarlig privatisering er det nødvendig å legge grunnlaget for fremtidig verdiskaping og tegne en tydeligere Telenorprofil i kapitalmarkedet. De endelige strategiene for dette vil bli behandlet av Telenors konsernstyre på et senere tidspunkt, sier konsernsjef Tormod Hermansen.

Det internasjonale senteret skal spille en hovedrolle som pådriver for konsernets internasjonalisering.

Senteret vil være organisert med utgangspunkt i fire markedsområder: Vest-Europa, Sentral-Europa, Russland/CIS og Sør-Øst Asia. De fire markedsområdene vil ha tilknyttet konsernlandansvarlige som skal ivareta myndighets- og partnerrelasjoner og sikre samordning mellom aktuelle forretningsområder i de enkelte land. Senteret ledes av visekonsernsjef Terje Thon.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse