Annonse


Tap for Tandberg Data

Omsetningen siste kvartal var 296 millioner kroner.

Driftsresultatet ventes til minus 70 millioner kroner.

Selskapet varsler at de har sitt i gang en tiltaksplan for å oppnå lønnsomhet, og at denne planene blir lagt fram på kommende styremøte. Planen skal presenteres 17. februar.

Sviktende videresalg
Tandberg Datas mener at omstillingen til år 2000 førte til sviktende etterspørsel. I en ”profit warning” som er sendt ut heter det:

Annonse
Tandberg Datas (TAD) omsetning i 4. kvartal ble 296 millioner kroner hvilket gir en samlet omsetning i 1999 på 1.242 millioner kroner.

I fjerde kvartal ble salget, som tidligere annonsert, preget av at Y2K-problemstillingen har medført lavere etterspørsel etter båndstasjoner, primært som følge av at enkelte OEM-kunder opplever sviktende etterspørsel etter servere hvor Tandberg Datas produkter er en integrert del.

Tandberg Data hadde i fjerde kvartal et økende antall garantisaker og returer knyttet til båndstasjonen MLR-1/SLR32 som leveres med tilbakekompatibilitet helt tilbake til selskapets første generasjon SLR-produkter.

Iverksatte tiltak for å forbedre dette har medført en betydelig økning i materialforbruk og lavere effektivitet i produksjonen. En vesentlig del av økningen i antall reklamasjoner antas å ha sammenheng med at markedet i større grad enn vanlig har anvendt gamle båndformater i Y2K-forberedelsene.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse