Annonse


Sofistikert overvåking

Programmene kan filtrere e-postmeldinger og sperre adgang til definerte nettadresser.

Utgangspunktet for programmene I-Gear og Mail-Gear handler om en undersøkelse Symantec har gjort hos sine bedriftskunder.

Et overveldende flertall er selvsagt opptatt av å beskytte seg mot virus og spam-angrep. Angrepene mot Yahoo!, Amazon, og CNN er det mest aktuelle eksempelet. Men bedriftslederne har også andre bekymringer:

Bedriftenes behov
Over 50 prosent ønsker å beskytte seg mot urettmessig bruk av e-post, for eksempel at konfidensiell, bedriftsintern informasjon sendes ut av huset, nær 50 prosent av bedriftene ønsket å beskytte seg mot at medarbeiderne laster ned utillatelig materiale, 25 prosent ønsker kun å tillate nettsurfing som er relevant i forhold til arbeidet, og nær 20 prosent ønsker større kontroll med surfingen.

Annonse
Stjeler båndvidde
I-Gear og Mail-Gear kan sørge for dette, men kontrollen kan skreddersys både til bedriften og hjemmet. Det vil si at forskjellige avdelinger i de ymse bedriftene kan ha ulike behov og dermed kan I-Gear filteret programmeres slik at forskjellige avdelinger får tilgang til ulike Internett-adresser.

– Nedlasting av privat programvare som for eksempel skjermsparere og MP3-musikkfiler tar ikke bare mye tid, det opptar også bedriftens båndbredde og hindrer effektiv bruk av Internett, sa Chris Miller fra Symantec da han presenterte programmet.

Styres fra ISP’en
Miller la også vekt på at programvaren også kunne brukes av skoler for å hindre elevene i å laste ned skadelig, intolerant eller pornografisk materiale.

Også i en hjemmesituasjon kan programmene virke gunstig, mente han, fordi de i motsetning til såkalte ”nett-filtre” ikke kontrolleres lokalt på hjemmemaskinen, men kan legges inn hos ISP’en eller tjenesteleverandøren.

– Kontrollen kan skje for eksempel ved at man svartelister enkelte Internett-adresser. Programmene tillater også rapportering og overvåking, slik at bedriften har et middel til å gjennomføre sin bedriftspolicy og sine arbeidstakeravtaler som medarbeiderne har underskrevet på, sa Miller.

Han hevdet også at i USA ville programmene kunne være til hjelp i forhold til søksmål. Hvis en medarbeider laster ned pornobilder i arbeidstiden og en kvinnelig kollega overværer dette, kan hun saksøke arbeidsgiver for å bidra til å skape et ”fiendtlig arbeidsmiljø”.

Privatlivets fred
I Europa har Symantec møtt større bekymring i forhold til ulovlig overvåking, prinsipielle spørsmål om privatlivets fred etc.

Miller hevdet imidlertid at programmene ikke ville kunne fungere undertrykkende fordi en bedrift som driver alt for utstrakt overvåking av sine medarbeidere ikke vil få noen til å jobbe for seg.

På spørsmål fra ITavisen måtte han imidlertid vedgå at programmene kan brukes til politisk overvåking, for eksempel i et diktatur. Fornuftig og demokratisk bruk av programmene forutsetter fornuftig og demokratisk lovgivning.

Nordiske versjoner av programmene er ventet i mars/april.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse