Tandberg 7000

Annonse


Tandberg overtraff forventningene

Tandberg 7000

– I år satt bakkerekordene tett, var finansdirektør Terje Rognes melding da Tandberg presenterte sitt årsregnskap. Resultatene var også bedre enn hva analytikerne forventet.

Selskapet er blitt en markedsleder på den øvre delen av markedet for løsninger for videokonferanser. For mange bedrifter er dette blitt et kjærkomment alternativ til tidkrevende og dyre tjenestereiser.

Venter ekspansjon
Utsiktene framover vurderes som gode av selskapet. Tandberg har et godt grep om den øvre del av markedet. Selskapet hadde på begynnelsen av året vel 15 prosent av markedet for store møte- og konferanserom. Ved slutten av året hadde dette vokst til om lag 35 prosent.

Annonse
Tandberg har solgt over 5800 systemer for videokonferanse i fjor. Dette var en vekst på 38 prosent fra foregående år.

39 prosent mer i omsetning
Driftsinntekter i 1999 endte på 606 millioner kroner. Driftsresultatet på 83,9 millioner kroner, og resultatet før skatt endte på 92,4 millioner. I forhold til fjoråret økte omsetningen med 39 prosent.

Over forventet
Telegrambyrået Reuters hadde bedt sju analytikere om å stipulere et resultat. De sju som ble spurt mente driftsinntektene ville ende på 588 millioner kroner, og at resultatet før skatt ville bli på 90 millioner kroner.

Blodbad
Tandberg har omlag 15 prosent av verdensmarkedet målt i verdi og ni prosent målt i antall system.

Nå skal Tandberg ned i markedet, og andre konkurrenter har også som mål å ekspandere.
– Det kan bli blodig for en del aktører, mener Rogne. Det er relativt mange små selskap i bransjen. De to største har til sammen ikke mer enn 30 prosent av markedet.

Fortsatt er det nordamerikanske markedet viktigst for Tandberg, og står for vel 72 prosent av omsetningen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse