Annonse


300 nye brukere per time

SOL Nettvenn ønsker å fremstå som et seriøst alternativ til de mange kontakttjenester som allerede finnes på nettet.

Kanskje er det virkelig et behov for denne typen kontaktformidling. Skal man tro Erich Nøkling, desksjef og prosjektleder hos SOL, er behovet stort og det vises tydelig på responsen.

SOLfaktor
Allerede 12 timer etter oppstart hadde 1300 brukere registrert seg og det kommer 300 nye brukere til per time, hevder Nøkling.

Nøkling tror videre at SOLs gode renomme og seriøsitet gjør folk trygge på at SOL Nettvenn er det seriøse alternativet de trenger.

Annonse
Kan alltids klage
Tjenesten inneholder en kombinasjon av automatisk og manuell gjennomlesning av annonsetekstene. Dermed kan tjenesteleverandøren, altså SOL, reagere på annonser med innhold som ikke er forenlig med SOL’s tjenesteprofil.

Alle annonser inneholder en klagemulighet. Dersom noen finner en annonse støtende, kan brukeren enkelt klage på innholdet.

Kleggfilter
En enestående funksjon ved SOL Nettvenn er muligheten for å reservere seg mot svar fra respondenter man ikke ønsker. Dette skjer ved hjelp av et egendefinert meldingsfilter.

På den måten kan brukeren kan velge kun å motta meldinger fra andre brukere som han eller hun har definert kriteriene for, eksempelvis ønsket alder, kjønn, geografisk lokalisering, og en rekke andre kriterier.

– Denne funksjonen kan nok bli spesielt nyttig for kvinnelige brukere av SOL Nettvenn, som erfaringsmessig får veldig mange henvendelser, sier Nøkling til NTB og legger til at man dermed ikke behøver å bruke tid på uønskede henvendelser.

SOL har, ifølge det NTB opplyser, 283.000 daglige brukere. Muligheten for å finne en passende Nettvenn skulle dermed være til stede.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse