Annonse


– Vår IT-kompetanse for lite kjent

Bak Nettverk Fornebu står partnerne Orkla, Storebrand og ICA/Hakon.

Stenstadvold var redd for at mange hadde oppfattet søkerne som et forsikringsselskap og en matvarekjede – som stilte sammen med Orkla.

Erfaring
– Våre selskap samlet har stor kompetanse, forsikret Stenstadvold under Stortingets åpne høring om en utbygging på Fornebu mandag.

Han mener også at gruppen har stor erfaring på området med finansielle engasjement i det som kalles et stort antall nyskapte selskap innen IT, telekom og Internett.

– Jeg er klar over at dette ikke er så viden godt kjent utad, men vi har vært engasjert på dette dette området i mange år og i et betydelig omfang.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse