SOL Scandinavia Online

Annonse


SOL regner på DinSide

SOL Scandinavia Online

Selv om dommeren uttrykte tvil om kjennelsen som gikk i DinSides favør, er SOL nøysomme med å vurdere bruk av ressurser på å kjempe for en forføyning i lagmansretten.

Ikke levert
Dommer Lars Borge Andersen bekrefter til ITavisen at anken ikke er levert.

– Det er ikke kommet inn noen anke. Fristen er i dag, men anken er gyldig så lenge brevet er poststemplet i dag.

Annonse
I tvilstilfeller er det opp til Lagmannsretten å vurdere om anken er gyldig.

Ingen kommentar
– Vil dere anke kjennelsen ?
– Ingen kommentar, sier SOLs forretningsadvokat Espen Tøndel til ITavisen.

– Så dere vurderer det fortsatt ?
– Vi har ikke bestemt oss ennå.

– Sender dere over anken med budbil ?
– Det får vi se på.

Saksøker isteden?
Fra SOLs side er det understreket flere ganger at konflikten kun dreier seg om tilgang til kundemassen. Likevel er et erstatningssøksmål ikke utelukket.

I dette tilfellet har selskapet langt bedre tid enn 14 dager på å vurdere saken.

DinSide Auksjon ble kjøpt av QXL for 170 millioner kroner i desember.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse