Annonse


Nettverk Fornebu – IT Fornebu 1 – 0

De fleste mediene mener regjeringen står igjen som vinner etter dagens stortingshøring.

– Nettverk Fornebu kom styrket ut av dagens høring om IT- og kompetansesenter på Fornebu. Reaksjonene fra medlemmene i næringskomiteen var nesten entydige, melder NTB.

– Prosjektet fikk stempelet «kortsiktig» av statens forhandlere, heter det i Nettavisen, som også siterer statens forhandlere på at det fire år gamle prosjektet var «overraskende svakt når det gjelder økonomiske forhold og konkretisering av visjon».

Forklaring
IT Fornebu Technoport fikk neppe en god start da skipsreder Fred Olsen ikke møtte opp til Stortingets høring på grunn av sykdom. Næringskomiteen ville blant annet vite årsakene til at regjeringen har foretrukket Nettverk Fornebu.

Annonse
Arbeiderpartiets Kjell Opseth sier at det ikke er tvil om at bredden i eierskapet i IT Fornebu Technoport gjør at denne grupperingen har best forutsetninger. Opseth godtar heller ikke å bli kalt en pådriver til fordel for IT Fornebu Technoport.

Knivskarp konkurranse
Fremskrittspartiets Øystein Hedstrøm sier til NTB at partiet ennå ikke har bestemt seg. Hedstrøm er saksordfører i denne saken.

– Det er en del spørsmål som ikke ble godt nok besvart, blant annet har vi ikke fått klart nok definert hva et stort senter innebærer, og det industrielle konseptet ble ikke godt nok belyst, sier han.

Kan tvinge regjeringen
Fremskrittspartiets stortingsgruppe skal møte begge selskapene tirsdag. Gruppa fatter trolig et vedtak onsdag.

Det er sterke næringslivskrefter som står mot hverandre i IT-saken. På Fred. Olsens lag er tunge aktører som Telenor, KLP Eiendom, Selvaag og Ulltveit-Moe. Nettverk Fornebu er et samarbeid mellom Orkla, Storebrand og ICA/Hakon Gruppen.

En endelig avgjørelse vil trolig ikke komme før i mars.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse