Annonse


Fra Windows til web

I følge den amerikanske nettavisen Techweb vil lanseringen av Windows 2000 også føre til mer interesse for løsninger med server og tynne klienter.

IBM vil slippe program samtidig med lanseringen av Windows 2000 som støtter tynne klienter, og selskapet melder at de venter et sterkt oppsving i interesse for denne type løsninger.

Effektivt
– Endringen får meget store konsekvenser både for kundene og oss. Bruken og tilgjengeligheten av våre løsninger blir sterkt forenklet og dermed meget kosteffektiv, sier adm. dir. Per Kveim i Software Innovation.

Internett
– Bruk av løsninger med Web-grensesnitt betyr at brukerne bare jobber via Web. Man installerer ikke produktene lokalt, men henter både programvare og data via Internett ved bruk av velkjente browsere, forklarer Kveim.

Annonse


Fordelene ved at data og programvare plasseres sentralt blir at bedriften slipper tidkrevende installasjon hos hver bruker. Support blir enklere og gir derfor rimeligere drift. Maskinvaren blir tilsvarende rimeligere fordi bruken ikke lenger krever kraftige, kostbare PCer.

Konkurranseevne
– Vi tror at markedet i Europa vil dreie markant mot bruk av Web-applikasjoner i år. Dette skiftet så vi i USA allerede i fjor. Vi mener det er viktig å være tidlig ute med denne teknologien – allerede nå kan vi gi våre kunder store konkurransefordeler. «Webifisering» av produktene styrker selvfølgelig vår egen konkurranseevne, sier Kveim.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse