Annonse


Itera økte overskuddet

Resultat for fjoråret endte på 6,6 millioner kroner sammenlignet med 0,5 mill i 1998.

– Vi tror det er mulig å kombinere større volum med sterke resultater, vi vil etterstrebe at dette skal være vårt varemerke, sier styreformann Erik Øren.

Digitale råd
Itera presenterer seg som en ledende aktør når det gjelder internett-relatert rådgivning og tjenesteutvikling.

Fokus er på digital forretningsutvikling. Dette skal blant annet oppnås gjennom foreslått fusjon med selskapet Objectware.

Annonse


Snabel
Itera har også kjøpt opp de danske internett-selskapene 3enigheten og Snabel&Co. Siste oppkjøp var det norske internett-selskapet 1000&1 Digitale Eventyr, som ble en del av gruppen 24. januar.

Samlet har gruppen 11 selskaper i Norge, Sverige og Danmark og antall ansatte er 330. Hovedkontoret ligger i Oslo.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse