Ikke kreft – kanskje hodepine

Hodepine, hjernekreft, høyt blodtrykk, muskelskade og svekket immunforsvar er noen av de påståtte helseplagene ved bruk av mobiltelefon. Det er strålingen fra mobiltelefonene som er bakgrunnen for at disse plagene kobles til mobilbruk.

For lite forskning
– Det har vært gjort en god del forskning på området, og noen enkeltfunn støtter teorien om at mobilbruk kan være helsefarlig, men samlet sett viser ikke forskningsresultatene per i dag at strålingen fra mobiltelefoner gir høyere risiko for helseskader, sier forsker Gunnhild Oftedal ved Institutt for fysikk, NTNU (Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet) i Trondheim.

Oftedal er leder for en undersøkelse som skal forsøke å finne ut om mobiltelefonbrukere har større risiko for å få helseplager.

Annonse

Hun mener at det er gjort for lite forskning til at man kan konkludere endelig.

Ikke bevis
– Det finnes ikke noe bevis for helseskade på grunn av radiobølger fra mobilen. Men vi kan heller ikke utelukke noen sammenheng.

Oftedal sier til Telecom Revy at det er funnet en sammenheng mellom hodepine og hvor mye mobiltelefonen brukes. Det er likevel ikke mulig å slå fast at det er stråling fra mobiltelefonen som forårsaker hodepinen. Plagene kan like gjerne komme av stress eller av anspente muskler ved å holde telefonen lenge mot øret.

Behøver støtte
Det pågår mye forskning på området, og arbeidet vil fortsette i årene som kommer. Oftedal kan ikke si noe om når vi kan forvente noen konklusjon. Vi må nok regne med at det tar noen år.

For å komme videre i sitt arbeid er Oftedal og hennes kolleger avhengig av mer støtte enn de har i dag.

Program
– Vi strever litt med finansieringen.. Prosjektet er faglig sett vurdert å være godt nok, men Forskningsrådet for eksempel har for mange søknader og hittil har det ikke vært noe program hvor vårt prosjekt naturlig har hørt hjemme. Jeg håper det vil være det i løpet av kort tid.

Hun er meget glad for at Post- og Teletilsynet, som er et statlig organ, er med og støtter. Oftedal savner imidlertid at andre som ikke har direkte interesse i prosjektet også bidrar.

Ansvar
– Det burde vært et samfunnsansvar, og ikke noe man bare overlater til mobilindustrien å finne ut av, sier Gunnhild Oftedal ved NTNU til Telecom Revy.

Støtte eller ikke støtte, det kommer til å ta noen år før vi vet sikkert om stråling fra mobiltelefonen er helsefarlig.

Annonse
Annonse