Vigtel, Per Morten (ny)

Annonse


Til Nokia-land for å lære

Vigtel, Per Morten (ny)

Per Morten Vigtel i IT Fornebu Technoport vil ikke bekrefte om han skulle til Finland for å forsøke å få Nokia til å legge en forsknings- og utviklingsavdeling på Fornebu.

–Jeg drar dit for å se hvordan finnene har grepet an jobben med å krysse grensen fra det gamle industrisamfunnet til det nye. Det trenger vi kunnskap om i Norge.

– Skal det skapes en ny vår for it-basert nyskapning må hele samfunnet bygges opp rundt dette. Kort sagt trenger vi en ny næringspolitikk i landet om vi virkelig skal lykkes, slår Vigtel fast.

Annonse


Telenor kan mobil
Han viser til striden om lokalisering av mobilhovedkvarteret, som havarerte fusjonen mellom Telia og Telenor, og mener Telenors kompetanse innen mobilområdet er et viktig område å bygge videre på.

– Svakheten i Norge i dag er at regjeringen ikke våger å satse stort nok. Hvordan skal vi kunne bygge opp noe tilsvarende Nokia uten å satse tungt? spør Vigtel.

Viktige veivalg
– Vi burde benytte alle ressurser i tilknytning til det Telenor holder på med. Vi må også legge til rette for at utlendinger legger utviklingsavdelinger til Norge. Derfor må vi jobbe med rammene, og skal det bli forandringer som monner, trengs en omlegging av industripolitikken.

Og det bør komme nå, når vi står overfor viktige veivalg, blant annet innenfor valg av infrastrukturløsninger nasjonalt.

WAP
Vigtel mener Norge bør satse tungt på WAP og andre nye teknologier for å komme på offensiven i den teknologiske utviklingen innen IT.

– Vi har i Norge ikke filla peiling på hva som trengs i den nye industrien. Derfor blir det en viktig oppgave for oss å jobbe parallelt med Fornebu-prosjektet for å endre industripolitikken.

Vi ønsker å skape en forståelse av hva den teknologiske utviklingen krever av innsats for å utvikle næringslivet. I dette bildet er et it- og kunnskapssenter på Fornebu bare ett element av mange for en ny politikk, sier Vigtel.Ny industripolitikk: Sekretariatsleder Per Morten Vigtel i IT Fornebu ser et IT- og kunnskapssenter på Fornebu som kun ett ledd i arbeidet for å skape ny virksomhet innenfor informasjons- og kommunikasjonsteknologi i Norge. Ny industripolitikk er også påkrevd, mener han.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse