Økt krim med ny mobil

mobil 3G-storbrittania

mobil 3G-storbrittania

Konsulenten advarte engelske ledere i politiet på konferansen Crime 2000. Han mener at tredje generasjons mobilnett (3G) vil åpne for økt næringskriminalitet, melder Total Telecom.

Virusangrep
3G vil nemlig øke muligheten for virusangrep og uønsket tilgang fra håndholdte produkter, etter hvert som disse brer om seg.

Annonse

Siden tredje generasjons mobilsystem sender samtaler via Internett vil det blir vanskeligere å overvåke samtaler, blir det hevdet. Dersom politi eller andre vil sjekke hvor en samtale kommer fra vil man kunne oppleve å bare finne en e-postadresse.

Kryptering av meldinger
Et annet problem som kan oppstå er at 3G vil tillate brukerne å kryptere meldinger helt frem til bestemmelsesstedet og ikke bare til den lokale basestasjonen, slik det er i dag.

Det nye systemet vil også tillate kryptering av samtaler mellom ulike operatørers mobilnett.

– Systemet er mye mer innfløkt enn GSM sett fra et sikkerhetsmessige ståsted, sier seniorkonsulenten til Total Telecom.

Annonse
Annonse