Råbillig USA-tur via auksjon

Skjermdump

Skjermdump

Åpningsdagen torsdag den 20. januar la selskapet ut en reise tur/retur til New York, med veiledende pris på 4000 kroner, med bud på en krone. Fire sekunder før tidsfristen kl 12 samme dag, ble det vinnende bud notert på 2590 kroner.

Liten betalingsvilje
Til tross for at 400 personer registrerte seg første dagen er ikke betalingsviljen økt noe særlig.

Annonse

I går gikk en flytur/retur Baltimore for latterlige 2130 kroner. En reise til Minneapolis som er noe lenger inn i landet, ble avhendet for 2570 kroner.

De var det
DVD spillere fra Samsung gikk for 2600 kroner, noe som også må betegnes som godt under butikkpris.

På åpningsdagen understreket auksjonssjef i BidLet, Dag R Lindløkken, til ITavisen at de ikke vil innføre noen minstepris selv om ingen byr mer enn en krone.

Selskapet som tar all risiko ved innkjøp, er på sikt avhengig av høyere bud for å at Bidlet skal kunne gå med overskudd

Annonse
Annonse