Annonse


@net bytter navn

”Navneskiftet er en sentral del av konsernetableringen og gir selskapet en helhetlig og sterk profil både i forhold til ansatte, kunder, partnere og investorer” heter det i pressemeldingen fra @net/Nesthood.

Kistefos Venture Capital er hovedeier. Nesthood konsernet er nå representert med nasjonale kontorer i Norge, Sverige og Danmark.

Ledelse på plass
Thomas Holmstrøm, tidligere VD for Eld Interactive, en del av børsnoterte svenske Enlight Gruppen, er ansatt som adm. direktør i holdingselskapet med tiltredelse i februar.

Jan Erik Groos er ansatt som adm. direktør for det norske datterselskapet.

Planlegger vekst
– Det er nå 120 ansatte i Nesthood, hvorav 80 i Norge. Planen er nå ytterligere vekst gjennom rekruttering og oppkjøp. “Vi skal befeste vår posisjon i de markedene vi nå er etablert i, men også etablering i nye markeder er en klar målsetning for 2000, sier styreformann Henrik Krefting.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse