Djevelsk ondskap via nettet

Pär Lagerkvists teaterstykke Bøddelen er den første nye oppsetningen i det nye årtusenet. For første gang tar imidlertid teateret Internett i bruk for å informere om stykkets innhold og dets sceniske tilblivelse.

Nytt og nett
Håpet er naturligvis at teateret skal treffe en helt ny målgruppe og skape nysgjerrighet for det levende uttrykket som teateret er blant unge nettsurfere.

Men også ihuga teaterinteresserte vil ha glede av Bøddelens hjemmesider.

Annonse

Frem til premieren 20. januar presenteres utviklingen på prøvene fra uke til uke. Instruktøren Yngve Sundvor kommenterer utviklingen, hvilke problemer som må løses, hvilke som er løst på en tilfredsstillende måte, utfordringer skuespillerne står overfor etc.

Ung entusiasme
Bjørvik understreker at internettsatsingen sammenfaller med at teatersjefen Vidar Sandem legger forholdene til rette for en ung og entusiastisk stab.

Ungdommene ser betydningen av Internett og hadde ikke noe imot å gjennomføre det eksperimentet som internettsatsingen jo er for teaterets sin del. Det krever en viss porsjon kreativt mot å dele prosessen mot en ferdig oppsetning med folk utenfor teateret.

– Dessuten presenteres en rekke av de involverte fagavdelingene i oppsetningen på hjemmesidene, sier informasjonssjef ved Det norske teatret Signe Bjørvik til Telecom Revy.

25 faggrupper
– På den måten får vi også synliggjort mye av det faglige mangfoldet som et teater består av, sier Bjørvik videre. – 25 faggrupper jobber jo under samme tak her på huset! Internett kan med andre ord ha en demokratiserende funksjon også i teateret!

Multimedia
– Vi tar i bruk mange av Internetts interaktive og multimediale muligheter, fortsetter informasjonssjefen. Vi legger ut musikken til Anneli Drecker og Martin Horntvedt etterhvert som den improviseres frem under prøvene, vi legger ut fotografier fra prøvene og kommentarer fra instruktøren. Vi har unngått filmopptak, blant annet fordi det tar lang tid å laste ned.

Kommentar
Etter premieren vil det ikke legges til nye sider til informasjonen om Bøddelen, da er utviklingen av stykket ferdig. Men Bjørvik forsikrer oss om at sidene blir liggende på nettet så lenge forestillingen går.

Forventninger
Dermed har man adgang til å gå inn å se noen av tankene som ligger bak den tolkningen instruktørene og skuespillerne har gjort og kanskje vurdere den mot sine egne forventninger og tolkninger.

På den måten kan Internett bidra til økt dybdekunnskap og dypere refleksjon om de problemstillingene forestillingen tar opp.

Interaktivitet
– Og kanskje får man lyst til å kontakte de medvirkende om sine egne tanker og ideer, foreslår Bjørvik. Vi har lagt ut e-postadresser til flere av de sentrale medvirkende og er veldig spente på om dette fører til økt kommunikasjon inn til teateret. Det ønsker vi oss nemlig også.

En uke før premieren var det registret 2000 besøkende til Bøddelsidene, med 110.000 treff på sidene totalt.p>Bjørvik sier hun regner prosjektet som så vellykket hittil at hun forventer at teateret vil gjenta opplegget med andre oppsetninger.
URL: www.boeddelen.detnorsketeatret.no

Annonse
Annonse