Årets Rosing-kandidater nominert

rosing-vign

rosing-vign

Hvert år deler Den Norske Dataforening ut ROSING-prisene for å stimulere til kreativitet, anvendelse og nyskapning i den norske programvarebransjen.

– Årets nominerte viser høy kvalitet og gir håp om at det går rette veien i den norske IT-bransjen, heter det fra juryene for de fem ROSING-prisene.

Annonse

Spennvidde
Til sammen ble det godkjent 20 søknader til Kreativitetsprisen.
– Kvaliteten på de nominerte produktene er bedre enn på flere år. Søknadsmassen vitner om stor spennvidde i produkter, kompetanse, kvalitet og kreativitet, sier Stein Arne Nistad

Prisutdelingen skjer torsdag 3. februar på Gamle Logen i Oslo.

De nominerte er:

Kreativitetsprisen 1999:
IceBreaker fra Birdstep Technology As
IceBreaker er en “small footprint” databasemotor.

Fast Search fra Fast Search & Transfer.
En generell søkemotor som har fått mye oppmerksomhet de siste årene.

Genova 6.1 fra Genera AS.
Modellerings- og implementasjonsverktøy.

Anvenderprisen 1999
Juryen sier: “Teknologi og omsorg har lenge blitt oppfattet som motsetninger, men virkeligheten er nå i ferd med å motbevise dette. I de to nominerte kommunene, Tønsberg og Nedre Eiker, har man tatt ‘smart-hus–teknologi’ i bruk i eldreomsorgen – og med gode resultater.”

Nominert:
Tjeldveien omsorgsboliger, Tønsberg kommune
Industrigata Omsorgsboligsenter, Nedre Eiker kommune
WAP-banktjeneste, Fokus Bank

Brukervennlighetsprisen 1999
Nominert:
Datapower Learning Online fra DataPower AS
Mamut Millenium fra Mamut AS.
WebProject

Kompetanseprisen 1999
Juryen sier: “Det har også i år vært en stor oppmerksomhet om de såkalte hjemme-PC ordningene. På tross av lovens bokstav på dette området lett kan omgås viser det seg at både private og offentlige organisasjoner tar den pålagte kompetansehevingen alvorlig..”

Nominert:
Rederi Bergesen dy ASA
Hydralift ASA
Hamar-regionen Energiverk

Studentprisen 1999
Nominert:
Bjørn Kroghrud, Espen Rustad, John A. Midtgård, Jørn Hunskaar og Kjetil Espedokken, Høgskolen i Buskerud.
Prosjekt: “UNIserve”
Kenneth Bøe og Rune Larsen, Høgskolen i Molde.
Prosjekt: “Under kniven”
Arnt Schøning og Fredrik Omland, Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet (NTNU).
Prosjekt: “D Du Bli'”

Annonse
Annonse