Siemens og Nokia til Fornebu?

Arkiv

Arkiv

Årsaken er at Norge er det eneste land i Norden som kan forventes å utdanne mer mobilekspertise enn markedet etterspør. Både i Finland, Sverige og Danmark er markedet allerede støvsugd for slik ekspertise.

For eksempel etablerte Nokia en FoU-avdeling i København i 1996. Den er nå vokst fra 60 til 1100 ansatte. Det er bare Ericsson som har en sterk FoU-avdeling på konsernnivå i Norge. Bare på Billingstad sysselsetter denne avdelingen 400 personer. I tillegg kommer virksomheten i Arendal.

Annonse

Nokia til Fornebu
– Vi har vært i kontakt med Nettverk Fornebu om å etablere en avdeling på Fornebu. Fra vår side er det da i første rekke snakk om organisk vekst i virksomheten rettet mot det norske markedet. Det vil bety en sannsynlig vekst fra 60 i dag til kanskje 120 personer om to-tre år, sier adm. direktør for Nokia i Norge, Finn Erik Hermansen.

Siemens mest konkret
Siemens er trolig det selskapet som har mest konkrete ekpansjonsplaner i Norge. Det tyske kjempekonsernet har for alvor innsett at veien til økt verdi ligger i økt mobilvirksomhet.

Siemens ønsker å legge utviklingstyngdepunktet i Norden og har i den forbindelse kastet øynene på Norge – ikke for produksjon, men for forskning- og utvikling.

Sentralt plasserte kilder i Bosch og Siemens bekrefter overfor Telecom Revy at det eksisterer slike planer.

Ny virksomhet
På spørsmålet om Siemens planlegger ny virksomhet i Norge, svarer adm. direktør Hans Lødrup for Siemens Norge:

– Siemens Norge arbeider kontinuerlig med å tiltrekke seg ny virksomhet. Mobilområdet, spesielt innen tjenesteutvikling, er selvsagt meget interessant. Fra norsk side finner vi det svært interessant, og håper, at Siemens øker sin mobilvirksomhet via organisk vekst og oppkjøp. Ut over dette har jeg ingen kommentarer på det nåværende tidspunkt, sier Hans Lødrup.

Annonse
Annonse