Telemedisin for Telenor

Nasjonalt senter for telemedisin (NST) og Telenor FoU i Tromsø har nylig inngått en avtale som gjelder samarbeid om forskning og utvikling av telemedisinske løsninger, heter det i en pressemelding fra Telenor.

Med dette formaliseres et samarbeid som går helt tilbake til opprettelsen av Telemedisinsk avdeling ved RiTø (Regionsykehuset i Tromsø) i 1992.”Det er et ønske om bedre effekt innen forskning og utvikling av telemedisinske løsninger – gjennom praktisk samarbeid – som er bakgrunnen for avtalen” heter det i meldingen.

De to partene skrev under avtalen i midten av desember 1999. Begge parter mener at samarbeidet vil gjøre det mulig å realisere større felles prosjekter innen det telemedisinske faget. Dette vil også bidra til å befeste Tromsø, med de to FoU-miljøene, som et nasjonalt tyngdepunkt for telemedisin.

Annonse

Avtalen har ingen økonomisk overbygning, men partene er enige om å samarbeide også når det gjelder å skaffe finansiering til felles prosjekter. I den sammenheng vil Telenor være en potensiell finansieringskilde. Ut over dette vil både NST og Telenor FoU ha rettigheter til inntekter ved realisering av prosjektene.

Telenor FoU vil videreutvikle spisskompetanse innenfor relevant teknologi både på terminal- og nettverksiden.

Annonse
Annonse