Slåss om SOL-børsnotering

– Telenors internettleverandør, Telenor Nextel har i den prosessen som har pågått, presisert overfor de to andre partene at det er nødvendig for oss å komme videre med dannelsen av et børsnotert Internettselskap – hovedsakelig basert på våre eierandeler i Scandinavia Online, sier kommunikasjonsdirektør i Telenor Nextel, Arne Cartridge i en pressemelding fra selskapet.

Dialog
På bakgrunn av det brede felles eierskap i SOL-selskapene og andre Internett-selskap, ser Telenor Nextel og Schibsted ASA det som naturlig at man går i dialog om videre strategi og samarbeid.

Et slikt samarbeid vil ta sikte på å få til en restrukturering av ett eller flere av disse selskapene med derpå følgende børsnotering.

Annonse

Konklusjon i løpet av kort tid
Partene ser for seg at man vil komme til enighet innen kort tid, og at et slikt alternativ vil kunne børsnoteres innenfor den tidligere angitte tidsramme – andre eller tredje kvartal 2000.

Telenor Nextel presiserer at konflikten mellom Schibsted og Telia angående Schibsteds opsjoner på eierandeler i SOL AB og SOL AS er et anliggende de to parter imellom.

– Dersom Telia meddeler at de ønsker at deres eierinteresser i SOL AB skal inngå i et slikt samarbeid vil Telenor Nextel se positivt på dette, sier Arne Cartridge i pressemeldingen.

Annonse
Annonse