PC bedre enn penn

Det hevder forsker Arne Trageton ved Høyskolen i Stord/Haugesund. Han mener barna lettere knekker lese- og skrivekoden når de bruker PC.

-Vi evaluerer fortløpende, og resultatene hittil er entydige. Tilbakemeldingene fra skolene gjør meg overbevist om at barna lærer lesing og skriving bedre og hurtigere når man lager tekster på datamaskin. Det er også morsommere å lære på denne måten, sier Trageton til Aftenposten.

Ti norske og fire svenske barneskoler deltar i prosjektet ”Tekstskaping på datamaskin 1 – 4. klasse” . Prosjektet går over fire år og starter for et halvår siden.

Annonse

Påstanden er at elevene vil ha lettere for å lære seg håndskrift i tredje klasse, når finmotorikken er bedre utviklet.

Når den endelige evaluering foreligger, vil Trageton vite mer om konsekvensene ved å utsette å lære elevene formell håndskriving til de begynner i 3. klasse.

Annonse
Annonse