Fjærvoll bør gå

Fjærevoll, Dag Jostein

Fjærevoll, Dag JosteinITavisen stilte våre lesere følgende spørsmål:

”Bør samferdselsminister Fjærvoll gå av fordi han ikke informerte Stortinget om svakheter i fusjonsavtalen mellom Telenor og Telia?”

Klar tale
Nå skal man selvfølgelig være forsikte med å trekke for bastante konklusjoner på bakgrunn av et lite antall respondenter. I alt ble det avgitt 153 stemmer. Og dersom disse er representative for ITavisens lesere, må man kunne si at det er klar tale:

Annonse

80 prosent, eller 8 av 10 av de som svarte, sa et klar JA – Fjærvoll må gå. Bare15 prosent av de som deltok i utspørring mente Fjærvoll kunne beholde sin ministerpost. Fem prosent kryset av for ’Vet ikke’.

I morgen, tirsdag 18. januar, må Fjærvoll svare på Stortingets spørsmål i den åpne høringen om Telenor/Telia-fusjonen. Så gjenstår det å se hva som blir opposisjonens råd til samferdselsministeren…

Les mer i ’Dagens Spørsmål’ fredag 14. januar 2000

Annonse
Annonse