Mangler i Telenor Mobil

Joramo, Arne(lurer?)

Joramo, Arne(lurer?)Telenor Mobil har i løpet av et halvt år fått en helt ny toppledelse. Den vil nå bestå av Ingvild Myhre, Trond Wiborg og Kjell Strandenes. I tillegg må de se seg om etter ny informasjonsdirektør.

Det er helt åpenbart at den nye ledelsen har sin styrke på storkunde-fronten og har minimal erfaring med massemarkedet. Her ligger selskapets største utfordring.

Mister tungvektere
De fire som har gått eller går er: Stig Herbern, Per Jahren, Jo Lunder og Elisabeth Gjølme.

Annonse

Det har vært de tre første som i flere år nå har styrt Telenor Mobils markedsstrategi og gitt selskapet en markedsandel på 70 prosent. Det har vært en meget sterk ledelse – så sterk at NetCom hele tiden har hatt vansker med å matche denne ledergruppen.

Fra få til mange
Stig Herbern går nå midlertidig over i en konsernrådgiverfunksjon. Per Jahren fortsetter også i konsernet, men har definitivt forlatt Mobil. Jo Lunder er plassert i Moskva.

Det er som markedsstrateger alle disse tre har hatt sin fremste styrke – og ikke minst som strateger på et massemarked der selskapet nå har passert to millioner abonnenter.

Ingvild Myhre har sin løpebane fra Alcatel der hun så og si utelukkende har arbeidet mot storkunder og bedriftsmarked. Og der har hun gjort en god jobb.

Men det er et stort steg fra Alcatel Telecom med en håndfull store kunder til et selskap med 2 millioner kunder. Det er kort sagt en ganske annen butikk. En god støtte vil hun nok finne i markedsdirektør Helene Sandberg som har arbeidet i Telenor Mobil siden NMT-systemets fødsel.

Det er forøvrig verdt å merke seg at Telenor Mobil nå har to kvinner i den definitive toppledelsen. Det er ikke akkurat vanlig i IT-bransjen.

Distribusjon
Vi har lenge sagt at det som har skilt Telenor Mobil og NetCom mer enn noe annet har vært distribusjonsapparatet. Det har Per Jahren gjennom en årrekke hatt det fremste ansvaret for å bygge opp i et mylder av troløse forhandlere og kjeder av ymse slag.

Til dels har Telenor Mobils egne kjeder slåss på kniven mot hverandre. Det skal store taktiske egenskaper til for å manøvrere godt i dette landskapet. Det har blant annet de ulike lederne for NetComs Klart Svar-kjede fått erfare.

Kjell Strandenes går til oppgaven fra en tidligere jobb som storkundeansvarlig under Per Jahren. Også han har sin sterkeste erfaring på storkundemarkedet.

Veldrevet
Under Herbern, Jahren og Lunder har Telenor Mobil vokst fra tap til milliardoverskudd på fire år. Og de har på GSM-markedet gått fra en lik fordeling med NetCom til 70-30 fordeling. Det er et veldrevet selskap den nye ledelsen overtar.

Trond Wiborg har lang erfaring i Telenor Mobil, og har vært en nøkkelperson innen produktutvikling og nett. ITavisen tror nok at det er en viss garanti i hans enda mer framskutte lederrolle at selskapet vil ha stor fokus på tjenesteutvikling også framover. Men heller ikke hans rolle har vært å utvikle massemarkedet.

Vi ser med andre ord en ny ledelse i Telenor Mobil som har sin styrke på bedriftsmarkedet, storkunder og tjenesteutvikling – der de som går har hatt sin definitive styrke på massemarkedet. Samtidig ser vi at konkurrenten NetCom har styrket ledelsen det siste året, selv om også de har måttet tåle en viss årelating.

Bordet fanget
Nå er det slik at den mislykkede fusjonen er sterkt medvirkende til at Herbern og Jahren forsvinner ut. Det er trolig ingen som har ønsket å skifte ut hele toppledelsen i Telenors kronjuvel på samme tid og så raskt.

For Herberns del har avgangen fra hele Telenor-konsernet sannsynligvis sammenheng med at han ikke kunne akseptere noe mindre enn visekonsernsjef når han først måtte ut av Telenor Mobil.

Og i toppen av konsernet måtte han vike for folk som Tormod Hermansen, Arve Johansen, Terje Thon og Torstein Moland, De som har overtatt i Telenor Mobil kjenner vi som dyktige ledere, men de har formidable strategiske utfordringer foran seg og ikke den toppledererfaring de som går hadde. De kan støtte seg på mange dyktige mellomledere og de overtar en veldrevet butikk. Men sannelig har de store utfordringer også.

I løpet av de to-tre neste årene skal de over fra et duopolmarked til et UMTS-marked med sannsynligvis fire operatører. Telenor Mobil er sannsynligvis strategisk sett for Norge som It-selskap landets viktigste IT-selskap. Det ligger også en kjempeutfordring for selskapet i å ta tetposisjonen i det kommende integrerte Internett og mobilmarkedet.

For oss som observatører gjør lederskiftet i Telenor Mobil og NetComs styrkede satsing på bedriftsmarkedet det ekstra spennende å følge de to mobiloperatørenes bevegelser i tida framover. Begge har i Stortingsmelding 24 fått ideelle rammebetingelser.

Som, om noe går galt, kan iallfall ikke de skylde på Regjeringen.

Annonse
Annonse