Telenor 2 mill. mobilkunder

Arnt Sommerlund

Arnt Sommerlund

Telenor Mobil hadde totalt 1.999.704 abonnenter pr. 31.12.99. Selskapet var dermed nær ved å passere to millioner ved årsskiftet. Denne milepælen ble passert i løpet av få dager inn i det nye året.

Veksten i antall GSM-abonnenter var i fjor på 523.492.

Annonse

Sterk vekst
– Så sterk vekst hadde vi ikke drømt om da vi planla for 1999. Selv om vi utover høsten så at to millioner abonnenter kunne være innenfor rekkevidde, ligger dette langt over våre forventninger, sier adm.direktør i Telenor Mobil, Stig M. Herbern.

Det er fortsatt kontanttilbudet som er mest populært. Ved utgangen av 1999 var antallet kontantabonnement på ”RingKontant” og ”Zalto.com” til sammen 781.415 – det vil si mer enn en dobling i løpet av året. Ved inngangen av 1999 var 20 prosent av Telenor Mobils abonnenter kontantkunder. Ved årets slutt var andelen oppe i 39 prosent.

Kontant
NetCom har til sammenligning omlag 800.000 kunder. Også for NetCom har veksten kommet fra kontantsegmentet.

De nøyaktige tallene fra NetCom blir offentliggjort i forbindelse med 4. kvartalstall.

Mobildekningen i Norge passerte nylig 60 prosent totalt, og er på hele 75 prosent hvis vi ser på aldersgruppen over 12 år.

Annonse
Annonse