Gjølme ut av Telenor Mobil

Hegg Gjølme, Elisabeth

Hegg Gjølme, ElisabethGjølme (39) tiltrer i stillingen som informasjonsdirektør i Posten 1. april 2000. Hennes ansvarsområde vil bli ekstern og intern informasjon, samt pressekontakt, heter det i en pressemelding fra Posten.

Foruten Telenor har Gjølme har hatt ulike informasjonssjefstillinger siden 1985, blant annet i Oslobanken AS og i Telenor-systemet. Hun er utdannet ved BI.

Posten Norge BA er en av Norges største bedrifter med en omsetning på ca 13 milliarder kroner og mer enn 30 000 ansatte.

Annonse

Posten driver omfattende aktiviteter innen distribusjonsløsninger av brev og pakker, IT-tjenester, banktjenester og tjenester innen elektronisk handel og direkte markedsføring.

Annonse
Annonse