Håndfritt er farlig

Håndfritt(button)

Håndfritt(button)

En tysk undersøkelse Forbuker-rapporten refererer viser at om du velger de enkleste typer av håndfrisett – så kan faktisk trafikksikkerheten bli dårligere.

Ny lov
15. mars i år trer en ny lov i kraft her i Norge. Lover forbyr bruk av mobiltelefon som ikke er fastmontert i bilen. Målet med loven er å redusere antall trafikkulykker, men den nye undersøkelsen viser at håndfritt-påbud ikke behøver å bidra positivt.

Annonse

Undersøkelsen viser at tiden du må ta blikket bort fra veien er lengre når telefonen står i en fast holder, enn om du har den i hånden, lent mot rattet, slik mange gjør i dag, skriver Forbruker-rapporten.

Vanskelig å se skjermen
Mobiltelefonen befinner seg lengre unna, og de små knappene vil være vanskelig å betjene. Mange telefoner har små skjermer som gjør det vondt å se hvilke funksjoner man skal velge, og dette tar dobbelt så lang tid.

Forbudet mot bruk av mobil i bil uten håndfrisett er ikke basert på noen dokumentasjon på at ulykkestallene går ned. Ifølge Transportøkonomisk institutt antar man likevel at et påbud om håndfritt vil redusere antall ulykker.

Liten effekt
Resultatene av den tyske undersøkelsen setter den nye forskriften i et svært merkelig lys. Uten å skille mellom håndfriløsninger vil ikke forbudet ha den planlagte effekten.

De innebygde håndfriløsningene er kostbare, og mange vil trolig velge de enkle variantene man kan få ned til 100 kroner, skriver Forbruker-rapporten.

Bransjen må gi råd
Anita Skauge i Samferdselsdepartementet avviser overfor Forbruker-rapporten at departementet bør ta stilling til om håndfrisettene er sikre nok. Det blir opp til bransjen å gi råd om hva folk bør kjøpe.

Om forbudet gir falsk trygghet ved bruk av de enkle håndfriløsningene, er et spørsmål hun ikke vil gå inn på.

Overvåket sjåførene
I undersøkelsen ble 12 testpersoner videoovervåket mens de brukte de forskjellige håndfriløsningene. Tiden de tok blikket bort fra veien, ble målt ved kjøring i 100 km/t på autobanen og i bytrafikk. Sjåførens reaksjoner ble nøye overvåket.

Når telefonen ringer, må mange først dempe lyden på radioen. Deretter svares anropet med et tastetrykk. Skal man selv ringe, brukes mer tid på betjening av telefonen, enten man skal taste inn et nummer, eller plukke ut et ferdig lagret fra minnet.

414 meter i blinde
Testsjåførene brukte opptil 14,8 sekunder på dette med de dårligste, enkle håndfrisystemene. Ved kjøring i 100 km/t kjørte de da 414 meter uten å se på veien.

De mest trafikksikre er de fast innebygde systemene. Du blir ikke en trygg sjåfør før du slipper å betjene et tastatur, skriver Forbruker-rapporten.

Annonse
Annonse